Aktualności

Ważna informacja dla Rodziców !!!

  Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej rok szkolny 2017/18 rozpoczynamy w poniedziałek...--->Czytaj więcej

Lista Kandydatów nowoprzyjętych na rok szkolny 2017/2018 do miejskiego przedszkola nr 1 w Zambrowie

  1. Andrzejczyk Miłosz 2. Brytan Franciszek 3. Chryczyk Kamil 4. Choromański Daniel 5. Czerwonko Jan 6. Dąbrowski Jakub 7. Drągowska Lena 8. Grodzka Karolina 9. Hankowska Emilia 10. Jonasz Krystian 11. Kalinowski Hubert 12. Konopka Zofia 13. Kotowski Miłosz 14. Krajewski...--->Czytaj więcej

Ważne: Informacja dla Rodziców dotycząca Listy Kandydatów Zakwalfikowanych

    INFORMACJA!!!   W związku z podpisanym dnia 10.04.2017r. porozumieniem między Burmistrzem Miasta Zambrów a Wójtem Gminy Zambrów dotyczącym przyjmowania i finansowania dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie zamieszkałych w Gminie...--->Czytaj więcej

Lista kandydatów zakwalfikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

    1. Andrzejczyk Miłosz  2. Bączyk Kacper 3. Bobryk Krzysztof   4. Bruliński Kacper 5. Brytan Franciszek  6. Choromański Daniel  7. Chryczyk Kamil  8. Czajka Marcel 9. Czerwonko Jan  10. Dąbrowski Jakub  11. Drągowska...--->Czytaj więcej

Informacja dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających i składających wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

      Do 12 kwietnia każdy rodzic ma obowiązek złożyć do sekretariatu przedszkola oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do przedszkola.     POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA     14 kwietnia 2017 zostaną wywieszone...--->Czytaj więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

          ...--->Czytaj więcej

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

    Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie informuje:     Informujemy, że rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 podlegają wszystkie dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli komplet...--->Czytaj więcej

Harmonogram Balu Karnawałowego

  Organizacja dnia 16.01.2017 r. poniedziałek:   8.15 – 8.30  - Śniadanie 8.30 – 10.00 – Zdjęcia grupowe i indywidualne 10.00 – 13.00 – Bal Karnawałowy i wizyta Mikołaja 13.00 – 13.30 –...--->Czytaj więcej