Aktualności

Dzień aktywności dziecka

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, samorzutne i organizowane przez nauczyciela.
Udział dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć i prace porządkowo – gospodarcze.
Praca w małych zespołach lub indywidualnie.
Ćwiczenia poranne.


8.30 - 9.00 Śniadanie.


9.00 - 10.15 Zajęcia z zespołem, grupą, organizowane i kierowane przez nauczyciela.


10.15 - 11.45 Pobyt na powietrzu. Zabawy i gry terenowe w ogrodzie z elementami sportu.
Spacery i wycieczki.


11.45 - 12.15 Obiad.


12.15 - 14.15 Odpoczynek i relaks dla dzieci regulowany przez nauczyciela; słuchanie bajek
Zajęcia indywidualne w zakresie wczesnego wspomagania dzieci.
Kontynuowanie działalności wychowawczo – dydaktycznej, zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, zajęcia dodatkowe.
Zabawa ruchowa.


14.15 - 14.45 Podwieczorek.


14.45- 16.30 Zabawy swobodne dzieci według własnej inwencji, praca nauczyciela z dzieckiem lub w małych zespołach, warsztaty komputerowe, utrwalanie nowo – poznanych treści.
Kontakty indywidualne z rodzicami.

Powrót do poprzedniej strony