Aktualności

Informacja dla Rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

 

Przypominamy wszystkim rodzicom, iż od 01.03.2016r. do 17.03.2016r. trwają zapisy do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

 

  • Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o pobieranie wniosków ze strony internetowej www.akademiamalucha.pl i terminowe składanie w sekretariacie przedszkola w terminie 01.03.2016 – 17.03.2016 r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składnie w terminie 22.02.2016 – 29.02.2016 r.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Oświadczenie deklarowanego dziennego pobytu dziecka w przedszkolu i upoważnienie do odbioru dziecka

 

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

 

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć następujące dokumenty ( w przypadku, gdy dotyczy):

 

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodziców.

2. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w przypadku zameldowania poza Zambrowem.

3. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej albo Informację z KRS ( w przypadku prowadzenia  działalności gospodarczej).

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

5. Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka.

6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Oświdczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. dz. U. z 2013 r.,  poz. 135 ze zm.).

 


Uwaga Rodzice!


Dzieci zameldowane poza miastem Zambrów, będą przyjmowane z listy rezerwowej w miarę posiadanych miejsc.
 

 

Powrót do poprzedniej strony