Aktualności

Informacja dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających i składających wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

 

 

Do 12 kwietnia każdy rodzic ma obowiązek złożyć do sekretariatu przedszkola oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

14 kwietnia 2017 zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony