Aktualności

Model absolwenta

Jest:
 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi           
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości
 • odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego
 • odpowiedzialny za swoje zachowani

Zna:

 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku
 • symbole narodowe i szanuje je
 • prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka
 • swoje zalety i mocne strony

Umie:

 • akceptować siebie i innych
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym

Powrót do poprzedniej strony