Aktualności

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Przedszkole pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mający zapewnić im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Podstawa programowa określa cele wychowania przedszkolnego oraz obszary działalności edukacyjnej przedszkola wraz z wiadomościami i umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec tego etapu edukacyjnego.

 

Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do zapoznania się z jej treścią - PODSTAWA PROGRAMOWA   

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony