O nas

 

 

Harmonogram Balu Karnawałowego

  Organizacja dnia 16.01.2017 r. poniedziałek:   8.15 – 8.30  - Śniadanie 8.30 – 10.00 – Zdjęcia grupowe i indywidualne 10.00 – 13.00 – Bal Karnawałowy i wizyta Mikołaja 13.00 – 13.30 –...--->Czytaj więcej

OGŁOSZENIE PRZEDSZKOLNEJ RADY RODZICÓW

  SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW   Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie informuje, że składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17 wynosi 60 zł. Rodziny, które mają w przedszkolu dwoje dzieci,...--->Czytaj więcej

Skład Zarządu Rady Rodziców

    SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr1 Akademia Malucha w Zambrowie     Przewodnicząca – Jowita Baczewska   Zastępca – Janusz Kwiatkowski Zastępca – Renata Matejkowska  Skarbnik – Piotr...--->Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola

          ...--->Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku MP1

    PRZEDMIAR   PRZEDMIAR...--->Czytaj więcej

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

  Lista kandydatów przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie w roku szkolnym 2016/17   Rocznik 2010 1. Baczewska Aurelia 2. Borecki Michał 3. Charubin Martyna 4. Chodkiewicz Olivia 5. Dąbrowska Aleksandra 6. Deskiewicz...--->Czytaj więcej

Koncepcja przedszkola

    KONCEPCJA...--->Czytaj więcej

Akademia Malucha z certyfikatem Bezpiecznego Przedszkola

            Od września  2012 w Miejskim Przedszkolu  Nr 1  Akademia Malucha  realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny  BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE. Jego celem ogólnym jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących...--->Czytaj więcej

Lista dzieci przyjętych do miejskiego przedszkola nr 1 Akademia malucha w Zambrowie na rok szkolny 2015/2016

  1. Borawska Amelia 2. Brytan Anna 3. Chankowska Maria 4. Charubin Martyna 5. Czerwonko Julia 6. Danilczuk Antoni 7. Falkowska Maria 8. Gosiewski Jakub 9. Grabowska Nela 10. Grudziński Szymon 11. Jasionek Krzysztof 12. Jasiński Borys 13. Jedlińska Amelia 14. Kossakowska...--->Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie z dnia 10 marca 2015 o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2015/16

    podstawa prawna: Art.20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. z 2014 r., poz.7)          Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie...--->Czytaj więcej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Przedszkole pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące według wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania...--->Czytaj więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

  Rodziców, którzy chcieliby, aby dziecko uczęszczało do naszego przedszkola informujemy, że nabór do przedszkola będzie trwał od 28.02.2014 do 17.03.2014 r.   10.03.2014 r. zostanie podana informacja o liczbie wolnych miejsc w danych grupach...--->Czytaj więcej

Dzień aktywności dziecka

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, samorzutne i organizowane przez nauczyciela. Udział dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć i prace porządkowo – gospodarcze. Praca w małych zespołach lub indywidualnie. Ćwiczenia poranne. 8.30 - 9.00...--->Czytaj więcej

Model absolwenta

Jest: otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi            wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego odpowiedzialny za swoje...--->Czytaj więcej

Kalendarium Uroczystości Miejskiego Przedszkola nr 1 2013/2014

    KALENDARIUM     ...--->Czytaj więcej

Kadra

Kadra naszego przedszkola to nauczyciele z pełnymi kwalfikacjami pedagogicznymi. To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalfikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalfikacyjnych i doskonalących. Posiadają kwalfikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej...--->Czytaj więcej

Statut Przedszkola

    STATUT       ...--->Czytaj więcej

Procedura Bezpieczeństwa

    PROCEDURA     ...--->Czytaj więcej